Đối tượng

Dành cho học viên từ 14 - 22 tuổi

Thời lượng

16 tuần/khóa

Đặc điểm

100% giáo viên có bằng sư phạm Quốc tế

Sỉ số min chất lượng max

Kết nối học viên trong và ngoài nước

Khung đào tạo chuẩn Cambridge

Ứng dụng công nghệ hiện đại

Mục tiêu

 

 

Hình ảnh khóa học

Lịch học

Khóa học khác

Khóa học khác

Đăng ký ngay để nhận tư vấn