Giáo dục hiện đại xuất phát từ con người, đào tạo học sinh không chỉ ở kiến thức ở trường, mà còn phải chạm vào trái tim của từng học trò, bởi lẽ “Những người thầy giỏi nhất dạy bằng trái tim chứ không chỉ từ sách vở”. Đó cũng chính là phương châm FEC đang theo đuổi - Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống.

Tìm hiểu thêm

Giáo dục hiện đại xuất phát từ con người, đào tạo học sinh không chỉ ở kiến thức ở trường, mà còn phải chạm vào trái tim của từng học trò, bởi lẽ “Những người thầy giỏi nhất dạy bằng trái tim chứ không chỉ từ sách vở”. Đó cũng chính là phương châm FEC đang theo đuổi - Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống.

Tìm hiểu thêm

Khoá học Tiếng Anh

Khoá học Tiếng Anh

Khoá học kỹ năng

Trại hè

Khoá học kỹ năng

Trại hè

Tin tức nổi bật

Đội ngũ quản lý

Lộ trình học

Cảm nhận của học viên về FEC

Cảm nhận của phụ huynh về FEC

Cảm nhận của học viên về FEC

Cảm nhận của phụ huynh về FEC

Đăng ký ngay để nhận tư vấn