MID AUTUMN CHARITY

RURAL DELIGHTS

OZ ADVENTURE

GRAND OPENING FEC CENTRAL

CREATIVE CORNERS

HALLOWEEN 2022

BOOKS & BRUSHES

KHÓA HỌC THỂ CHẤT - BOXING

HALLOWEEN 2020

XMAS CARDS 2020

HEART ON OUR SLEEVES

BACK TO SCHOOL 2020

CHARITY 2019

SUMMERCAMP 2019

SCAVENGER HUNT

lộ-trình-học

FEC SHOWTIME - GALA DINNER

RAINBOW ROMP

HALLOWEEN 2022

KHÓA HỌC THỂ CHẤT - KAYAKING

KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT - ZUMBA

HALLOWEEN 2019

DỰ ÁN TRASH INTO LOVE

Đăng ký ngay để nhận tư vấn

808 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

108 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

0236 8888 108

info@fec.edu.vn

808 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

108 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

0236 8888 108

info@fec.edu.vn