Đối tượng

Dành cho học viên từ 14 - 22 tuổi

Thời lượng

52 giờ/ khóa

Đặc điểm

Giáo trình Cambridge và Oxford

100% giáo viên có bằng sư phạm Quốc tế

Kiểm tra chất lượng dạy và học định kì

Cấp độ từ C1 - C2

Nhận chứng chỉ sau mỗi cấp độ

Mục tiêu

Hình ảnh khóa học

Lịch học

Khóa học khác

Khóa học khác

Đăng ký ngay để nhận tư vấn