Đối tượng

Dành cho học viên từ 14 - 22 tuổi

Thời lượng

40 giờ học/ khóa

Đặc điểm

Giáo trình Cambridge

100% giáo viên có bằng sư phạm Quốc tế

Kiểm tra chất lượng dạy và học định kì

Cấp độ từ B1 - C1

Nhận chứng chỉ sau mỗi cấp độ

Mục tiêu

Hình ảnh khóa học

Lịch học

Buổi Ngày học  Thời gian  Trạng thái
Chiều Thứ 3 & Thứ  5 5.30 pm - 7.20 pm Đang mở lớp
Thứ 3 & Thứ 5 7.30 pm - 9.20 pm Đang mở lớp
Thứ 4 & Thứ 6 5.30 pm - 7.20 pm Đang mở lớp
Thứ 4 & Thứ 6 7.30 pm - 9.20 pm Đang mở lớp

Khóa học khác

Khóa học khác

Đăng ký ngay để nhận tư vấn