Đối tượng

Dành cho học sinh từ 11 - 18 tuổi

Thời lượng

40 giờ học/ khóa

Đặc điểm

Giáo trình Cambridge

100% giáo viên có bằng sư phạm Quốc tế

Kiểm tra chất lượng dạy và học định kì

Cấp độ từ A1 đến C2

Chương trình Active Reading và Active learning

Mục tiêu

Hình ảnh khóa học

Lịch học

 Buổi Ngày Thời gian Tình trạng
Sáng Thứ 5 và Chủ nhật 9.30 am - 11.20 am Đang mở lớp
Chiều Thứ 3 và Thứ 5 5.30 pm - 7.20 pm Đang mở lớp
Thứ 3 và Thứ 5 7.30 pm - 9.20 pm Đang mở lớp
Thứ 4 và Thứ 6 5.30 pm - 7.20 pm Đang mở lớp
Thứ 4 và Thứ 6 7.30 pm - 9.20 pm Đang mở lớp
Thứ 5 và Chủ nhật 2.30 pm - 4.20 pm Đang mở lớp

Khóa học khác

Khóa học khác

Đăng ký ngay để nhận tư vấn